Transport kolejowy

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat można zaobserwować bardzo dynamicznie rozwijający się  transport kolejowy pomiędzy Europą a Azją. Powstanie „Nowego Jedwabnego Szlaku”,  jak nazywa się połączenia kolejowe pomiędzy Azją a Europą dostarczyło wielu nowych możliwości w zakresie transportu towarów na tym kierunku.

Dla ładunków spaletyzowanych  oraz drobnicowych  możemy zaproponować dwa podstawowe rodzaje transportów.

Transporty cało kontenerowe

W przypadku, gdy mamy duże ilości towaru, lub też wymiary towaru  są znaczne (np. maszyny), to podstawowym rozwiązaniem  w transporcie kolejowym jest zastosowanie rozwiązania opierającego się na wykorzystaniu całego kontenera, który to dostarczamy do załadowcy i udostępniamy do celów załadunkowych a następnie po dostarczeniu do kraju docelowego podstawiamy  do odbiorcy towaru w celu rozładowania.

Transporty konsolidacyjne

Jeżeli przedmiotem transportu są mniejsze ilości towaru, to optymalnym rozwiązaniem, które proponujemy naszym klientom jest transport konsolidacyjny opierający się na  tak zwanych konsolach transportowych, czyli z wyprzedzeniem wykupionym miejscu, które to firma spedycyjna   zapełnia ładunkami częściowymi przez co maksymalizuje  wykorzystanie  miejsca w kontenerze. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zapewnić  atrakcyjne stawki na transport nawet dla małych wolumenów ładunków.

Wszystkie oferowane przez nas usługi świadczymy w serwisie od door to door.